Dariva: najstarije sarajevsko šetalište


Na prostoru između Bentbaše i Kozije ćuprije, na istočnom ulazu u Sarajevo, nalazi se prostor koji se naziva Dariva.

Ustvari, čitav taj kraj predstavlja najstarije šetalište ove vrste u Sarajevu. Dužina staze je osam kilometara, a smještana je u nekada teško prohodnom kanjonu Miljacke, čija je ljepota Sarajlijama postala vidljiva tek gradnjom pruge u vrijeme austrougarske monarhije. Danas je ova šetnica zatvorena za promet motornih vozila i predstavlja divno i mirno mjesto za šetnju pored rijeke. Prostor je zbilja bajkovit, a dok ima dnevnog svijetla ispunjen je uživaocima prirodnih ljepota, relaksacije i rekreacije. Tokom dana ćete tamo nerijetko sresti i ponekog ambasadora, ili člana diplomatskog kora.

 

Naime, šetalište Bentbaša-Dariva je, na inicijativu načelnika općine Stari Grad, prije 12 godina postalo „Aleja ambasadora", gdje su diplomati koji su boravili u BiH svojim rukama zasadili preko 150 stabala lipe, o čemu danas svjedoče i table sa imenima diplomata koji su stabla zasadili. Pokraj ove šetnice se, također, nalazi i stijena za penjanje – Dariva, koja je omiljeno penjalište brojnih alpinista, bilo sa užadima ili bez njih, sa već označenim pravcima penjanja. Nalazi se nedaleko od stijene Babin zub, gdje je i započela historija alpinizma u Sarajevu.

 

Kao i sve u Sarajevu, i nastanak izletišta Dariva ima svoju zanimljivu priču.

 

Na posjed blizu ušća gdje se Mošćanica uljeva u Miljacku, pored Mevlevijske tekije i mosta iz 1884. godine, doselio se u Sarajevo Josef Da Riva, državljanstvom Austrijanac, porijeklom Italijan. U sarajevski privredni život tog vremena ušao je tako što je napravio skladište, pa je tadašnja gradilišta Sarajeva počeo snabdijevati građevinskim materijalom. Kao trgovac se obogatio, pa je 1889. godine na tom mjestu sagradio kuću i gostionicu, u kojoj je u Sarajevu prvi služio vino. U neposrednoj blizini kuće Da Riva je u brdu iskopao prostorije za vlastitu vinariju, te je na jedinstven način spojio kafanu s podrumom, u kojem je skladištio vino. Tako je Da Riva postao prvi sarajevski vinar sa autentičnom vinarijom, koja je postojala sve do 1918. godine. Na mjestu gdje se nalazila njegova gostionica, Da Riva je napravio izletište za Sarajlije toga vremena, sa branom na vodi i elementima koji su doprinosili ambijentalnom ugođaju ovog izletišta, danas jedne od najpoznatijih sarajevskih lokacija za uživanje u prirodi u neposrednoj blizini grada. Lokalitet Darive danas je i prava destinacija za sve ljubitelje sportskog ribolova, jer članovi Sportskog ribolovnog društva Miljacka svake godine organizuju akcije koje imaju za cilj održati ovo mjesto čistim, kako bi bilo moguće opustiti se i uz ovaj vid rekreacije.

 

Kao što možete zaključiti iz svega napisanog, šetnja od Bentbaše do Darive i od Darive do Kozije ćuprije je nešto što ćete sigurno upamtiti kao zanimljivost ovog grada. Tipična je to sarajevska mješavina - prirodnih ljepota, historije, rekreacije,sporta... Sve se to zajedno stopilo u nekadašnjoj kanjonskoj vrleti, čiji je centralni dio dobio ime po Josefu Da Rivi.