Muzeji Sarajeva: Svrzina kuća


Svrzina kuća je jedan od najreprezentativnijih sačuvanih primjera stambene arhitekture iz osmanskog perioda (18. stoljeće) u Bosni i Hercegovini, iz vremena kada su se kuće dobrostojećih dijelile na javni dio (selamluk) i porodični dio (haremluk).

 

Prvobitno je kuća pripadala uglednoj sarajevskoj porodici Glođo, čiji je posljednji muški član, zbog neposlušnosti osmanskim vlastima, prognan u izgnanstvo, pa je kuća ženidbenim vezama prenesena u vlasništvo porodice Svrzo.

 

Šezdesetih godina 20. stoljeća Svrze su kuću prodale Muzeju grada Sarajeva, pa je danas ovaj objekat jedan od depadansa Muzeja Sarajeva.

 

U Svrzinoj kući se u posljednje vrijeme osim stalne muzejske postavke često mogu pogledati izložbe, koncerti i predstave.

 


Izvor: http://sarajevo.travel/ba