Sebilj i "trg golubova"

Sebilj (turski: sebil) je arapska riječ koja znači "put", ali kao termin označava dobrotvornu, vrlo staru instituciju, fontanu posebnog oblika na trgovima, na kojoj je sebiljdžija tasom zahvatao vodu iz korita i besplatno napajao žedne.

Sebilj je drvena fontana urađena u pseudo-otomanskom stilu (Sebilj) u centru Baščaršije u Sarajevu koju je izgradio bosanski vezir Mehmed-paša Kukavica 1753. godine. Taj sebilj se nalazio nešto niže od današnjeg i izgorio je u požaru 1852. godine, a zatim je premješten po nacrtu češkog arhitekte Aleksandra Viteka 1891. godine. Ovaj dio se također često naziva i "trg golubova".

Ako ste s nekim u Starom Gradu u Sarajevu, vjerojatno će on/ona predložiti da se nađete kod Sebilja. Dok čekate, možete hraniti golubove koji su uvijek samo nekoliko koraka dalje. Hrana se može kupiti u lokalnim trgovinama ili kod uličnih prodavača. Zanimljivo je da će golubovi sami doći vama odmah kada primijete hranu, te će vam čak jesti iz ruke.

U multionacionalnom zajedničkom javnom umjetničkom projektu izgrađena je savremena interpretacija javne fontane i znamenosti u stvarnoj veličini u Birminghamu, koristeći tradiocionalni dizajn i zanatske tehnike izrade u kombinaciji sa modernom digitalnom tehnologijom.

Postoji replika Sarajevskog sebilja u Beogradu, Srbija, koju je grad Sarajevo poklonio 1989. Godine. Replika Sarajevskog sebilja se nalazi i u St. Louisu, Missouri u Sjedinjenim Američkim Državama koja je bila poklon bosanske zajednice gradu St. Louisu za njegov 250. rođendan. Također replika Sarajevskog sebilja postoji i u Novom Pazaru. Bio je to poklon od glavnog grada BiH Sarajeva.

Dakle, dvije stvari koje obavezno trebate uraditi kada ste u Sarajevu su piti vodu na Baščaršiji i hraniti golubove. Što se tiče vode, poznata pjesma kaže: "Ko se jednom napije vode sa Baščaršije, nikad više iz Sarajeva taj otići neće", tako da vas očekujemo ponovo!