Staro jevrejsko groblje


Staro jevrejsko groblje, koje se nalazi u naselju Kovačići, jedan je od najvećih jevrejskih sakralnih kompleksa u Evropi.

 

Kao godina osnivanja groblja uzima se 1630. godina, a najstariji sačuvani nadgrobni spomenici pripadaju prvom sarajevskom rabinu Samuelu Baruhu i njegovom savremeniku Machahu Mučačonu.

 

Posebnost ovog memorijalnog kompleksa su jedinstveni nadgrobni spomenici, koji oblikom i motivima podsjećaju na bosanske srednjevjekovne stećke, što se dovodi u vezu sa činjenicom da je groblje nastalo u neposrednoj blizini srednjovjekovne nekropole stećaka Borak.

 

Na vrhu groblja nalazi se spomenik u obliku bijele piramide posvećen Jevrejima - palim borcima u Drugom svjetskom ratu i žrtvama holokausta, koje su stradale u koncentracionim logorima.