Muzeji Sarajeva: Muzej Stare pravoslavne crkve

 

Muzej Stare pravoslavne crkve u Sarajevu nastao je 1889. godine iz crkvene riznice. Za otvaranje Muzeja posebno je zaslužan crkveni tutor Jeftan Despić, pripadnik čuvene sarajevske porodice Despić.

 

Po bogatstvu predmeta koji su u ovom Muzeju pohranjeni Muzej Stare pravoslavne crkve u Sarajevu nalazi se među pet najznačajnijih pravoslavnih muzeja u svijetu. Predmeti koji se u ovom Muzeju čuvaju dijele se na: stare umjetničke slikarske radove, stare rukopisne i štampane knjige, crkvene tkanine i vez, metalne predmete, bogoslužbene stvari, stari novac, etnografske rekvizite zavjetnog karaktera, starinsko oružje, duborezačke rukotvorine i zbirku obrađenog kamena. Najbrojniji predmeti su radovi domaćih i stranih slikara. U Muzeju se čuva i nekoliko rukopisnih i štampanih crkvenih knjiga velike vrijednosti, od kojih je najpoznatiji novokanon Sarajevska Krmčija, napisana na pergamentu u XIV vijeku.

 

Od tekstilnih predmeta se u fondu Muzeja nalazi dosta vezova, odeždi od zlatnog brokata, crkvenih draperija, vezenih i tkanih pojaseva sa paftama, dok od metalnih stvari treba izdvojiti okovane krstove iz XVII i XVIII vijeka, ručne kadionice, panagijare, petohljebnice, domaća i mletačka kandila... Što se tiče novca, u Muzeju se čuva priličan broj sitnog dubrovačkog, turskog, mletačkog i novijeg austrijskog i srpskog novca.

 

 

Izvor: http://sarajevo.travel/ba