Rimski most


Prirodno-graditeljska cjelina Most u Plandištu (Rimski most, Most preko rijeke Bosne u Plandištu) je 2005. proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.


Most u Plandištu, poznat kao Rimski most, nalazi se na zapadnom ulazu u Sarajevo, oko dva kilometra nizvodno od izvorišta rijeke Bosne.


Pretpostavlja se da je most na tom mjestu postojao još u rimsko doba, a u današnjoj formi izgrađen je za osmanske vladavine. Naziv Rimski most duguje činjenici da je u njega ugrađena rimska spolija, kamena ploča na čijoj površini se nalazi reljef nagog ljudskog tijela.


Prvi put se pominje u zapisu mletačkog poslanika Catarino-a Zeno-a, koji je 1550. godine prošao kroz Sarajevo i napisao da je: „rijeka Bosna, koja izvire ispod gore kojoj se ne zna ime odmah velika, a preko nje vodi kameni most sa sedam lukova, s kojega se vidi kako iz gore rijeka ključa”.


Ne zna se tačno kome pripadaju zasluge za izgradnju mosta, a pretpostavlja se da su to mogli biti veliki vezir Rustem-paša Hrvat, Semiz Ali-paša ili Gazi Ali-paša.